TINGIMUSED

Kasutusleping

Mellifera OÜ, registrikoodiga 10881378, aadress Säde 1a Tartu 50406 (edaspidi Müüja) ning klient, kes vormistab Mellifera OÜ hallatavas e-poes https://smokeking.ee. tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes:

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevas Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teavitada sellest Klienti.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõiki kuvatavad tooteid ei pruugi igal ajahetkel alati laos olemas olla.
2.2. Kui Klient on valinud välja ja tellinud E-poest soovitud toote(d), võtab Müüja temaga hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ühendust ning täpsustab tellitud toote (toodete) võimaliku tarneaja ning -viisi. Peale seda väljastab Müüja kliendile tellitud toote (toodete) kohta müügiarve. Klient kohustub arve tasuma vastavalt arvel esitatud tingimustele.
2.3. Kuvatud toodete fotod on illustratiivse tähendusega ning võivad pisut erineda tegelikust tootest.
2.4  E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed,mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevate toodete hinnad on eurodes.
3.2. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
3.3. Müüjal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu
3.4. Kui Müüja on E-poes muutnud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

4. Tarneaeg, makse-  ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Pärast kliendi poolt tellimuse vormistamist võtab müüja kliendiga ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning täpsustab toote võimaliku tarneaja ja –viisi. Üldjuhul jääb tarneaeg alla 7 tööpäeva, suitsutuskapi tellimisel on tellimuse täitmise aeg reeglina pikem (kokkuleppel).
4.2. Kauba väljastamine toimub peale maksetingimuste kokkulepet ja pärast makse laekumist.
Juhul, kui Müüja ei suuda soovitud toodet Kliendile sobiva tähtaja jooksul tarnida, informeerib Müüja Klienti sellest koheselt. Sel juhul jääb Kliendile võimalus tellimus tühistada ning juba tasutud ostusumma tagasi saada.
4.3. Kliendil on võimalik valida järgmiste kauba kättesaamisviiside vahel, mille eest tasub klient:

1. Smartpost
2. Isiklik transport
3. Cargobuss
4. Suurema paki puhul kullerteenus.

5. Lepingust taganemine enne Müüja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust taganeda siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama Müüja E-posti aadressile. E-kirjas tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Müüjapoolset lepingu täitmist siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (eritellimus)
6.3. Tagastatav toode peab olema  puhas, terve, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
6.4. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus läbi poe kasutajaliidese
6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine müüjale..
6.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.
6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingu punktis 6.2. või 6.3. toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Ostutellimuse vormistamise ja selle edastamisega annab klient ühtlasi ka nõusoleku edastatud andmete kasutamiseks ostuprotsessi vältel.

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Vajutades nupule „Saada Tellimus“ nõustub Klient Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.2. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.
9.3. Esile kerkinud puudust või toote defekti kirjeldatakse võimalikult täpselt (võimalusel lisatakse fotod).
9.4. Esineva puuduse olemuse ja tekkepõhjuse väljaselgitamisel osalevad mõlemad osapooled..
9.5. Pretensioon ei kuulu müüja poolt lahendamisele, juhul kui müüja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud kliendi süülisest tegevusest või tegevusetusest.